Nova West

Verksamhetsutrymmen i Karis

• Gott om parkeringsutrymme
• Lätt att nå från centrum
• Synlig från järnvägen
• Som helhet eller uppdelat